Контакти

44 ПАРАЛЕЛ е независим частен рекламно-медиен портал и е регистриран в интернет-търсачките през юли 2008 година. Издател на сайта е едноименната фирма „44 ПАРАЛЕЛ” ООД с управител Борислав Борисов.
Новинарските емисии се подготвят от журналистически екип с главен редактор Борислав Борисов.
E-mail на сайта:  portal@44paralel.com
За обяви и реклами – e-mail: reklama@44paralel.com
(Всеки потребител, след безплатната регистрация в сайта, има възмножност да подаде директно своята гражданска обява).
Адрес на редакцията: 3700 Видин, ул. „Цар Александър ІІ”, №3, ет.1, ст.5.
Телефон/факс 094/601-398; GSM 0886642764.
44 ПАРАЛЕЛ е рекламно-медиен портал, който има за цел да предоставя на своите потребители не само актуална информация от Видин, региона и съседните области от СеверозападнаБългария, но и да е пълноценен посредник между институциите и гражданите; да е активен и ползотворен инструмент на бизнеса с неговите контрагенти и да спомага за неговото развитие.
44 ПАРАЛЕЛ се ръководи от следните основни принципи:
1. Да представя широкоспектърна, достоверна и полезна информация, която интересува живеещите в Северозападна България, която е част от тяхното ежедневие и с която да не накърнява честта и човешкото им достойнство;
2. Да предоставя възможност на всеки – без разлика от неговия пол, етническа, социална или политическа принадлежност – свободно да изразява своето мнение в емисиите на сайта;
3. Да се опита да бъде виртуалната среда, в която хилядите емигранти от нашия край свободно да общуват със своите близки, роднини и приятели;
4. Да е подвластен на истината и да служи на обществото, а не на отделни корпоративни интереси, които накърняват интересите на живеещите в региона хора.
Всички права запазени. Информациите и снимките в сайта на 44 ПАРАЛЕЛ или отделни негови части не могат да бъдат размножавани, публикувани и/или предавани по електронен, механичен, фотокопирен или друг начин, както и въвеждани в информационни системи, включително компютърни, без изрично писмено съгласие от издателя.
Очакваме вашите новини, снимки и видеоматериали