Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player

157 участника в информационните срещи на ОИЦ-Видин в десетте по-малки видински общини

157 души от десетте по-малки общини на областта се включиха в срещите на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) от цикъла „Мерки по ПРСР за земеделските стопани в област Видин“. Земеделски производители, представители на местните администрации и читалищата участваха в информационните събития на Центъра от 18 март до 3 април тази година. В последните три срещи – в  Макреш, Димово и Брегово, управителят на ОИЦ-Видин Мариела Савкова акцентира на компенсаторните мерки, като гарант за доходите, качеството и безопасността на произведените селскостопански продукти, както и  за развитието на аграрния сектор в защитените райони на областта. Савкова запозна участниците в събитията с мерки 10 „Агроекология и климат“, 11 „Биологично земеделие“, 12 „Плащания по Натура 2000 и РДВ“ и 14 „Хуманно отношение към животните“.
Деветте предстоящи процедури за подбор на проектни предложения по ПРСР през 2019 година презентира експертът Яна Гъркова. Тя посочи на земеделците и представителите на общинските администрации от Макреш, Димово и Брегово, че през годината ще се отворят мерки, които са насочени предимно към земеделските стопани (внедряване на иновации в селското стопанство и ХВП; възможност за обучения на земеделски стопани; подпомагане за развитието на малките стопанства; къси вериги на доставки и местни пазари), но и към възстановяване на инфраструктурата и обединяването на усилията на общините, земеделските производители и бизнеса - възстановяване на поливната инфраструктура; ремонт на религиозни храмове в селските райони; подкрепа за подхода ЛИДЕР/ВОМР.
В Макреш и Димово екипът на ОИЦ-Видин представи и Схемата за малки инициативи на Фонд „Активни граждани“ на Норвежката програма, а участниците в събитието в Брегово научиха повече за новия разширен прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”, финасиран от ОПРЧР и инициативата WiFi4EU на ЕК, чрез която се осигурява висококачествен интернет достъп чрез безплатни точки за безжичен достъп на обществени места.
Екипът на Областния информационен център ще проведе информационно събитие и във Видин, с което ще завърши първия за годината си цикъл от срещи. То ще се състои през април и ще е насочено към потенциалните бенефициенти в община Видин.
Цветомир ЦЕНКОВ, експерт „Комуникация, информация и логистика”към ОИЦ-Видин 

Публикувай нов коментар

  • Адресите на уеб-страници и e-mail адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
  • Разрешени HTML tag-ове: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Линиите и параграфите се прекъсват автоматично.

Повече информация за опциите на форматиране

CAPTCHA
Попълнете полето. Малки и главни букви имат значение.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.