Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player

Фирмите подават годишна данъчна декларация до 1 април, тази година осигурителните вноски са с нов размер

Годишните данъчни декларации за корпоративен данък за 2018 година се подават само по електронен път, а срокът за подаването им е до 1 април, защото 31 март е почивен ден, съобщават от видинския офис на Националната агенция за приходите (НАП), в който до момента своите годишни декларации са подали над150 фирми. От НАП напомнят, че е важно е фирмите да следят съобщенията, които връща информационната система на НАП след приемането и обработката на подадените декларации по електронен път. При констатирани грешки и/или несъответствия всички клиенти имат срок в който трябва да направят корекция на подадените данни. Дружествата, коите не са извършвали дейност, няма да подават годишна даначна декларация за 2018 година, това обаче не означава че те са освободени от подавате на информация в Националния статистически институт и в Агенцията по вписванията. През 2019 година продължава да функционира изграденият от НСИ и НАП единен вход за подаване на годишните отчети за дейността, т.е. фирмите могат да подадат годишния си отчет за дейността на едно място. Годишен отчет за дейността може да бъде подаден по електронен път чрез електронен подпис или ПИК на НАП в Информационната система „Бизнес статистика“ на Националния статистически институт. Повече информация за подаването на данъчни и осигурителни декларации може да се може да се получи на телефона за информация на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор, на интернет страницата на НАП www.nap.bg или в офисите на приходната агенция в страната.
Осигурителните вноски за 2019 година са с нов размер
От 1 януари 2019 година минималният месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се променя на 560 лева, а за регистрираните земеделски стопани - на 400 лева.  Максималният месечен осигурителен доход за всички осигурени лица става 3000 лева. Промяната в размера на минималния осигурителен доход води до промяна и на дължимите здравни вноски. От 1 януари 2019 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на КСО, дължат месечно по 22,40 лева. Срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Така например здравната вноска за месец януари 2019 г. трябва да се внесе най-късно до 25 февруари 2019 година. Повече информация и консултации за декларирането и плащането на осигурителните вноски може да се получи на телефон 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна, на електронна поща infocenter@nra.bg на интернет страницата на НАП или в офисите на приходната администрация в страната.
Плащаме данъци и осигуровки без такси чрез сайта и в офисите на НАП
Клиентите на НАП, които притежават банкови карти, вече могат да превеждат без такси както дължимите данъци и осигурителни вноски, така и задължения към други институции, събирани от приходната агенция. Това може да стане по два начина. Първият, най-лесен, е чрез новата услуга на НАП, достъпна чрез портала за електронни услуги на НАП, която функционира 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата. Без такси клиентите на НАП могат да преведат задълженията си и чрез инсталираните физически ПОС терминали на работните места в салоните за обслужване на НАП. Освен че са безплатни, другото предимство на картовите преводи чрез т. нар. „виртуален ПОС терминал“ и физическите ПОС терминали на НАП, е че плащането се отразява веднага в данъчно-осигурителната сметка на клиента. Това означава, че задълженията се погасяват на момента, а не за 24 или повече часа, както е при традиционните банкови преводи. От НАП обръщат внимание обаче, че  когато се плащат задължения към други институции (например глоби от КАТ) или задължения,  които са в процес на принудително изпълнение, погасяването им се отразява след допълнителна обработка и разпределение и отнема повече време. През миналата година в офис Видин с плащане чрез ПОС терминали са погасени задължения за данъци и осигурителни вноски в размер на 842 хиляди лева. От началото на годината от услугата плащане чрез физически ПОС терминал в Салона за обслужване на НАП Видин вече се възползваха 297 клиенти, като те преведоха към бюджета 120 хиляди лева. 

Публикувай нов коментар

  • Адресите на уеб-страници и e-mail адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
  • Разрешени HTML tag-ове: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Линиите и параграфите се прекъсват автоматично.

Повече информация за опциите на форматиране

CAPTCHA
Попълнете полето. Малки и главни букви имат значение.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.