Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player

Започна строителството на два социални центъра в Белоградчик

В Белоградчик направиха първа копка на строително-монтажните работи на обекти "Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства -Белоградчик" и "Център за настаняване от семеен тип - Белоградчик", осъществявани по проект  "Предоставяне на нови социални услуги в община Белоградчик", финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж 2014 - 2020" по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“. Копката е символична, защото центровете са вече започнати, но от години стоят недовършени по финансови причини на предишна общинска управа, но сегашната администрация намери възможност да приключи повече от 10-годишната сага и чрез оперативната програма да довърши центровете.
Проектът включва създаване на три нови за община Белоградчик социални услуги - Център за обществена подкрепа, Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства и Център за настаняване от семеен тип в общинския център. Проектът е насочен към успешното продължаване на процеса на деинституционализация чрез замяна на институционалния модел на грижа с грижа в близка до семейната среда в общността, гарантирайки правото на децата на достъп до качествена грижа и услуги в общността според индивидуалните им потребности. С реализацията му община Белоградчик има за цел да открие три нови адекватни и ефективни социални услуги, които да допринесат за прекратяването на институционалния модел на грижа за деца. Обектите на инвестицията се реализират на територията на град Белоградчик в имоти общинска собственост. 
На събитието присъстваха кметът на общината Борис Николов и неговият заместник Росен Младенов, инж. Иван Каменов - началник техническа служба в общината, Иван Николов - независим строителен надзор, Светла Панайотова - от офиса на фирма ЕООД "Инфра Билд Проект"-София и Иван Калайджиев - технически ръководител на обектите, представители на Дирекция "Социално подпомагане", Клуб на пенсионера "Мадона", ДДЛРГ "Надежда", "Преходно жилище", Дневен център и граждани. 
Свещеноиконом Рафаил отслужи водосвет, след което кметът Борис Николов акцентира върху развиването на разнообразни услуги и дейности в ЦОП за превенция на изоставянето на децата, което изисква разкриване на такъв в Белоградчик, чрез който постепенно да се обхванат децата и семействата в риск по цялата територия на общините Белоградчик и Чупрене. Той завърши с думите, че това ще бъдат едни много добри бази, които са плод на съвременно строителство и предоставящи прекрасни условия. За пореден път бе опровергана неофициалната информация, че сградите ще са бази за чужденци и настаняване на мигранти. Напротив, целите на проекта са да се осигури социално включване и равен достъп на децата и младежите, настанени в  ДДЛРГ (Домове за деца лишени от родителска грижа), ДМСГД (Домове за медико-социални грижи за деца), както и на децата с увреждания и потребност от постоянна медицинска грижа и да се финансира осигуряването на адекватна инфраструктура, предоставяща услуги в общността за деца и младежи. Белоградчик е избран на база извършен анализ от Агенцията за социално подпомагане. Взети са предвид броят на децата с увреждания, живеещи в семейна среда в града и околните селища, броят приемни семейства, както и семейства, нуждаещи се от друг вид подкрепа в общността. Оценени са и съществуващите в общината Дом за деца ДДЛРГ и Преходно жилище.
От името на фирмата изпълнител госпожа Панайотова благодари за добрата комуникация и разбиране със служителите от общинска администрация и изказа уверение, че жилищата ще се използват по най-добрия начин и съобразно своето предназначение.
Пресслужба на община Белоградчик          

Публикувай нов коментар

  • Адресите на уеб-страници и e-mail адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
  • Разрешени HTML tag-ове: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Линиите и параграфите се прекъсват автоматично.

Повече информация за опциите на форматиране

CAPTCHA
Попълнете полето. Малки и главни букви имат значение.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.