Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player

Дирекция “Бюро по труда”-Видин провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Дирекция “Бюро по труда”-Видин уведомява работодателите от общините Видин, Брегово и Ново село, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през август 2018 година, както следва:
Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:
- за чиракуване безработни лица до 29 години с основно или по-ниско образование и без квалификация (чл.41а от ЗНЗ) и осигуряване на суми за наставник (чл. 41а, ал. 4 от ЗНЗ) - свободни средства – 4 200 лева;
- безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (член.50 от ЗНЗ) - свободни средства – 5052 лева;
- безработни лица с трайни увреждания (член. 51, алинея. 2 от ЗНЗ) - свободни средства – 4527 лева; 
- безработни лица с трайни увреждания (включително военноинвалиди) на пълно или непълно работно време (член 52, алинея 1 от ЗНЗ) - свободни средства – 3590 лева;
- безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (член 53а от ЗНЗ) - свободни средства – 3453 лева;
продължително безработни лица (член 55в от ЗНЗ) - свободни средства – 6710 лева.
За ползване на горепосочените преференции работодателите могат да подават заявки за свободни работни места и необходимите документи до изчерпване на финансовите средства. Работодателите могат да кандидатстват за преференции (финансови средства) и за работни места, на които ще наемат на работа: безработни лица за обучение чрез работа (дуална система на обучение) – член 46а от ЗНЗ - свободни средства – 27612 лева.
Допълнителна и конкретна информация може да се получи в Дирекция “Бюро по труда”-Видин, както и на телефони 094601361 и 0882825016 

Публикувай нов коментар

  • Адресите на уеб-страници и e-mail адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
  • Разрешени HTML tag-ове: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Линиите и параграфите се прекъсват автоматично.

Повече информация за опциите на форматиране

CAPTCHA
Попълнете полето. Малки и главни букви имат значение.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.