Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player

Успешно приключи учебната практика на руски студенти в Белоградчик

В продължение на четиринадесет години руски студенти провеждат учебна практика в Белоградчик. Този път тя бе организирана от Катедра "География на отдиха и туризма" при Факултета по география на Московския държавен университет "М. Ломоносов". По време на своето пребиваване тримата научни ръководители - професор Анна Юриевна, доцент Наталия Николаевна, Николай Михайлович, и шестима студенти проведоха няколко срещи с кмета и заместник кмета на общината - Борис Николов и Росен Младенов. Споделено бе, че основната цел на 16-дневната учебна практика е изучаване опита на община Белоградчик в развитието на туризма. Бяха откроени и по-важните задачи за изпълнение: характеристика на територията на общината (икономическо и географско положение, демографска ситуация, социално-икономическо развитие и ролята на общината за нейното развитие); история на развитието на туризма в общината, реализирани проекти и постигнати резултати; оценка на туристическия потенциал и популяризиране на съществуващите перспективи на развитие на природните, историческите и културни забележителности; оценка на състоянието на обектите от туристическата инфраструктура - местата за настаняване, обектите за обществено хранене, културните учреждения и др.; изучаване на предложените туристически продукти - видове туризъм, туристически маршрути, мероприятия за привличането на туристи, изучаване на каналите за реклама на  туристическите продукти; изучаване Стратегията за развитието на туризма и нейната реализация; провеждане на анкета сред местните хора, гостите на града и частните предприемачи; оценка и перспективи на развитие на трансграничното сътрудничество в областта на туризма.
Чрез своите практически занимания, студентите от своя страна също получиха голям обем допълнителна информация. Много интересни резултати бяха получени и в проведените от тях анкети. Част от тях очертаваха положителната роля на общината в развитието на туристическия отрасъл, който е приоритетен, а направените препоръки се отнасяха преди всичко до поддръжка на екопътеките, недоброто състояние на наблюдателните площадки по тях, не се забелязва промяна в мисленето и начина на живот на местните хора, отношението им към туристите и др.
След окончателната редакция на отчета за лятната практика на студентите, той ще бъде представен за ползване от общината. По този начин студентите искат да бъдат полезни на общинското ръководство в нелеката работа по развитието на туризма с цел реализиране на социално-икономически подем на общината.
Ръководството на руските студенти изрази своята сърдечна благодарност за топлия и радушен прием и за цялостната организация на практиката. Те посетиха и всички балетни и оперни спектакли от летния фестивал "Опера на върховете – Белоградчишки скали".
Пресслужба на община Белоградчик 

Публикувай нов коментар

  • Адресите на уеб-страници и e-mail адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
  • Разрешени HTML tag-ове: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Линиите и параграфите се прекъсват автоматично.

Повече информация за опциите на форматиране

CAPTCHA
Попълнете полето. Малки и главни букви имат значение.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.