Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player

През лятото гишетата на сектор „Български документи за самоличност” в област Видин работят при по-голяма натовареност

През месеците юли и август, когато голяма част от жителите на региона, пребиваващи в страната и чужбина, ползват отпуск и се завръщат в областта традиционно се увеличава броят на заявленията за подмяна на документите за самоличност. По тази причина в сектор „Български документи за самоличност” е създадена организация за ритмично обслужване на гражданите, посещаващи гишетата. За тяхно улеснение ПОС-терминалното устрайство в паспортната служба вече приема всички видове банкови карти, без значение дали са издадени от българска или чужда банка. От 1 януари до 30 юни тази година са издадени 3180 лични карти: с бърза услуга – 979 броя, с експресна услуга – 139, а с обикновена услуга - 2062 лични карти. 2279 е броят на издадените за 6 месеца свидетелства за управление на МПС. От тях с бърза услуга са 963, а с обикновена услуга са издадени 1316 шофьорски книжки. Общият брой на издадените паспорти е 1969, като 1544 са с обикновена услуга, 391 с бърза и 34 с експресна.
Припомняме отговорите на едни от най-често задаваните от граждани въпроси:
Кога се издава първата лична карта?
- Първа лична карта се издава на лицата, навършили 14-годишна възраст. Тя е със срок на валидност 4 години и е безплатна. Заявлението за нейното издаване се подава в срок до 30 дни след навършване на 14-годишна възраст.
Ако не е бил спазен срокът за издаване на първа лична карта, налагат ли се глоби? 
- Да. Съставя се акт за нарушение на единия родител, че не е направил необходимото за снабдяване с лична карта на лице, навършило 14-годишна възраст. Глобата е в размер от 20 до 150 лева.
Връща ли се изтекъл документ?
- Да! Българските лични документи се предават на органа, който ги е издал, при: смърт на притежателя; загубване на българско гражданство; установяване, че документът е нередовен; отпадане на основанието за тяхното издаване или ползване; изтичане на тяхната валидност.
Ако старата ми лична карта е безсрочна, необходимо ли е да я подменя с нова? 
- Не е необходимо!
Какво да предприемем, ако документите ни за самоличност са изгубени или откраднати? 
- При изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български документ за самоличност сте длъжни в срок до три дни да заявите това пред най-близката служба на МВР/РУ по постоянен адрес или съответно в дипломатическите и консулските представителства на Р България в чужбина. Там ще попълните декларация по образец, въз основа на която документа ще бъде обявен за невалиден с цел предотвратяване на злоупотреба с него. В 30-дневен срок следва да предприемете действия за снабдяване с нова лична карта. Ако притежателят сам намери документа си, той е длъжен да се яви в служба “Български документи за самоличност” в ОДМВР или РУ по постоянен адрес и да го представи. Използването на невалиден документ е нарушение и се санкционира.
Какъв е срокът за изпълнение на отделните видове поръчки?
- Обикновена поръчка се изпълнява за срок до 30 дни, бърза поръчка за 3 работни дни и експресна поръчка до 8 работни часа.
Регионален говорител на МВР, ОДМВР-Видин 

Публикувай нов коментар

  • Адресите на уеб-страници и e-mail адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
  • Разрешени HTML tag-ове: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Линиите и параграфите се прекъсват автоматично.

Повече информация за опциите на форматиране

CAPTCHA
Попълнете полето. Малки и главни букви имат значение.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.