Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player

312 българи и румънци изучават 6 правни тематики от двуезични учебници по съвместен трансграничен проект на адвокатските кантори на Видин и Долж

Адвокатска колегия-Долж (в качеството си на бенефициент) и Адвокатска колегия-Видин (в качеството си на партньор) изпълняват от април миналата година до ноември тази година проект с наименование Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата област, припомнят изпълнителите на проекта от Видин. Те допълват, че 155 членове на целевата група от Румъния и /155 лица/ и от 157 от България участват в шест обучителни курса в юридическата област. Преподаватели са румънски експерти от Крайова за румънската целева група и български експерти от Видин по отношение на българската целева група. За тази цел учебниците са преведени на двата езика – български и румънски. С цел отразяване на постигнатите резултати по проекта учебниците са публикувани на специалния сайт https://juriscbp.ro/manualele-cursuri-juridice/ за осигуряване на достъпност до шестте теми на курсовете по Трансгранична митрация, Трансгранично трудово право и социално осигуряване, Трансгранично данъчно право, Трансгранично търговско право, Трансгранично културно наследство и транспорт и Трансгранично наказателно право.
Проектът е финансиран по програма INTERREG V-A Румъния-България /програма финансирана от ЕС и Европейския фонд за регионално развитие/, Приоритетна ос  „Квалифициран и приобщен регион“, Специфична цел  „Насърчаване на интеграцията в трансграничната зона в областта на заетостта и мобилността на работната ръка“. Общата стойност на проекта е 430 114,34 евро, от които финансирането от ЕС е в размер на 365 597,19 евро, финансирането от националните бюджети е  55 914,86 евро. Самоучастието на партньорите по проекта е в размер на 8602,29 евро.
Повече информация за дейностите по проекта можете да намерите на сайта на проекта www.JurisCBP.ro, сайта на АК Видин http://vdak.lex.bg, както и лично в двата трансгранични юридически центъра  

Публикувай нов коментар

  • Адресите на уеб-страници и e-mail адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
  • Разрешени HTML tag-ове: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Линиите и параграфите се прекъсват автоматично.

Повече информация за опциите на форматиране

CAPTCHA
Попълнете полето. Малки и главни букви имат значение.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.