Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player

Община Кула успешно изпълни екологичен проект

Община Кула изпълни проект „Чист и зелен живот“, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Сърбия в партньорство с Общинско комунално дружество "Стандарт"-Княжевац, област Зайчар, Република Сърбия.  Проектът продължи 18 месеца и e на приблизителна стойност 586 958,62 евро. Проектът „Чист и зелен живот“ стимулира опазването на околната среда в региона Кула-Княжевац чрез изпълнението на редица съвместни инициативи за премахване на нерегламентираните сметища и изграждане на еко нагласа в трансграничното общество. Реализирани бяха както смекчаващи, така и превантивни мерки, за да се повиши капацитета и честотата на сметопочистване за да се намали обема на депонирания общински боклук и да се предизвика поведенческа промяна в трансграничното общество по отношение на изхвърлянето на боклука. По проекта се работи за премахне първопричините за формирането на неурегулирани сметища и за подобряване на управлението на общинските отпадъци, като бе закупено модерно оборудване за  повишаване капацитета за сметосъбиране, бе обменено ноу-хау и добри европейски практики, бе направен морфологичен анализ на отпадъците и бе изработен съвместен план за управление на отпадъците в общините Кула и Княжевац. Проведоха се публични дискусии и обществени дебати с представители на местните общности по темата за сметосъбирането и се повиши информираността на всички нива относно важността на личния и обществен принос за опазване на околната среда в региона Кула-Княжевац. Проектът „Чист и зелен живот“ реализира трансгранична еко инициатива "Моя зелен дом", в която се включиха всички жители в почистването на неурегулираните сметища и разпиления боклук. Специално внимание се обърна на младежите чрез съвместна училищна кампания, която създаде еко нагласа в следващото поколение. 

Публикувай нов коментар

  • Адресите на уеб-страници и e-mail адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
  • Разрешени HTML tag-ове: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Линиите и параграфите се прекъсват автоматично.

Повече информация за опциите на форматиране

CAPTCHA
Попълнете полето. Малки и главни букви имат значение.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.