Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player

От община Белоградчик напомнят: На 30 април изтича срокът за плащанията на местните данъци и такси с отстъпка

На 30 април изтича срокът за плащане на данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък превозни средства  за 2018 година с 5 % отстъпка, ако се внесе пълният размер на дължимите суми. След това задълженията за тази година могат да бъдат платени и на две равни вноски в следните срокове: първа до 30 юни и втора вноска до 31 октомври 2018 година. Съгласно разпоредбата на член 4, алинея 2 и член 9б от Закона за местните данъци и такси, невнесените в срок данъци и такси се събират заедно със съответните лихви за просрочие, включително и принудително по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Плащането може да стане в брой на касите в Центъра за услуги и информация в сградата на общината от 08 до 17 часа без прекъсване всеки работен ден с банков превод по следната сметка:
IBAN BG65IABG74968400270200, BIC code: IABGBGSF,
Интърнешънъл асет банк АД, клон Видин, офис Белоградчик,
Кодове за вид плащане: 
Данък върху превозни средства - 442300;
Данък върху недвижими имоти - 442100;
Такса за битови отпадъци – 442400;
Патентен данък – 441400,
Издължаването на местните данъци и такси може да се направи и в кметствата на населените места от общината за съоветното населено място.
За улеснение на гражданите, които живеят извън територията на общината, задълженията могат да се плащат лесно, евтино и бързо, без да е необходимо пътуване до Белоградчик. Това става на всяка една от касите на Easypay в България и по интернет чрез сайта Epay. Плащането се извършва само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или ЕИК за фирмите. Други възможности е плащане в офисите на ОББ или през системата за е-банкиране, за което е необходимо само ЕГН и/или ЕИК, в онлайн офисите на „Български пощи“ ЕАД, както и с ПИК на НАП. Допълнителна информация и онлайн проверка на задълженията към община Белоградчик може да направи всеки в рубриката „Местни данъци и такси“ на официалния сайт www.belogradchik.bg
Пресслужба община Белоградчик 

Публикувай нов коментар

  • Адресите на уеб-страници и e-mail адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
  • Разрешени HTML tag-ове: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Линиите и параграфите се прекъсват автоматично.

Повече информация за опциите на форматиране

CAPTCHA
Попълнете полето. Малки и главни букви имат значение.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.