Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player

До края на април се подава декларацията за дължими данъци, както и осигурителните декларации на самоосигуряващите се лица

Всяко предприятие или самоосигуряващо се лице, което изплаща на физически лица доходи извън тези по трудов договор и е задължено да удържа данък, трябва да подаде декларация за дължими данъци, напомнят от видинския офис на Националната агенция за приходите (НАП). Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци (образец 4001), се подава в сроковете за внасяне на дължимите данъци. Декларацията се подава от фирми и самоосигуряващи се лица, които плащат на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения или доходи от наем и са длъжни да удържат авансов данък върху тези доходи. Дължимите авансови данъци се декларират в НАП до края на месеца, следващ тримесечието, през което е изплатен доходът.
Декларацията за дължими данъци се представя в НАП и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически лица у нас (например върху възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други), както и за окончателните данъци върху доходите от дивиденти и др., дължими от местни и чуждестранни физически лица. Формулярът се подава и за данъци при източника по Закона за корпоративното подоходно облагане, като например данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза на чужди фирми и местни дружества, които не са търговци, включително общините.
До момента в Офис на НАП Видин 710 фирми са декларирали, че са изплащали доходи на физически лица за първото тримесечие на 2018 година, което представлява малко над половината от очакваните декларации от този вид. Най-удобния начин за подаване на декларацията за дължими данъци е ползването на електронните услуги на НАП чрез електронен подпис или ПИК код. Всяка трета декларация за дължими данъци в офис Видин е подадена по електронен път.
Повече информация за попълване на декларациите и за плащане на дължимите данъци клиентите на НАП могат да получат на телефона за информация 0700 18 700 на цената на един разговор, на интернет страницата на агенцията или в офисите на приходната администрация.
Самоосигуряващите се лица имат още 6 дни да подадат осигурителните си декларации за 2017 година
Всички самоосигуряващите се лица са длъжни еднократно до 30 април 2018 година да подадат годишна декларация образец № 6 за своите задълженията за социално и здравно осигуряване. Годишните осигурителни декларации се подават по същите начини както и данъчните декларации - по електронен път с ПИК или КЕП, по пощата или в офисите на приходната агенция. Най-лесния и достъпен начин за подаването им е по електронен път чрез ПИК код.
30 април е и срокът, в който самоосигуряващите се лица са задължени да представят и справки № 1 и № 2 за определяне на окончателния размер на осигурителния им доход и окончателния размер на дължимите от тях задължителни осигурителни вноски. Справките за осигурителния доход са част от годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица.
До 30 април 2018 г. се внасят и годишните изравнителни вноски за социално и здравно осигуряване от самоосигуряващи се лица. Изравнителните осигурителни вноски се превеждат по следните кодове за вид плащане: за фонд Пенсии – 551111, за фонд ДЗПО – 581111, за здравно осигуряване – 561111. При попълването на платежните нареждания за изравнителните вноски задължително се посочва ЕГН на самоосигуряващото се лице.
Повече информация и консултации за попълване на годишните осигурителни декларации и плащането на дължимите осигурителните вноски може да се намери на интернет страницата на НАП - www.nap.bg, в офисите на приходната агенция или от кол центъра на НАП – на телефон 0700 18 700 на цената на един разговор. 

Публикувай нов коментар

  • Адресите на уеб-страници и e-mail адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
  • Разрешени HTML tag-ове: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Линиите и параграфите се прекъсват автоматично.

Повече информация за опциите на форматиране

CAPTCHA
Попълнете полето. Малки и главни букви имат значение.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.