Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player

РЗОК-Видин изплати средствата за здравноосигурителни плащания в доболничната и болничната помощ

Районната здравноосигурителна каса (РЗОК) във Видин изплати изцяло средствата на лечебните заведения в област Видин за извършената от тях дейност през месец февруари тази година. Дължимите и преведени суми за здравноосигурителни плащания на двете болници в областта в общ размер 797 769 лева, а средствата за общопрактикуващите лекари са в размер на 230 446 лева; за оказана специализирана медицинска помощ на медицинските центрове, самостоятелните лекарски практики за специализирана извънболнична помощ и медико-денталните центрове – 274 369 лева. Преведената сума за медико-диагностична дейност е 72 746 лева, за оказана дентална помощ от стоматологичния пакет, предвиден за заплащане от Националната здравноосигурителна каса, на зъболекарите и медико-денталните центрове в област Видин са преведени 186 510 лева.
Обобщаването на плащанията в рамките годишния сравнителен анализ показва, че през 2017 година за медицински плащания РЗОК-Видин е заплатила 29 911 968 лева. Спрямо разходите през 2016 година от 27 270 020 лева се отчита увеличение на сумите с 2 641 948 лева или с 9,69%. Медицинските плащания включват следните направления здравна помощ: разходи за първична извънболнична помощ, специализирана извънболнична медицинска помощ, стоматологична помощ, медико-диагностични изследвания, болнична помощ, лекарствени средства за домашно лечение, здравноосигурителни разходи за чужди граждани от ЕС, както и плащания за неосигурени пациенти за сметка на трансферите от МЗ и Медицински изделия. В структурата на медицинските плащания на РЗОК-Видин през 2017 година средствата са разпределени, както следва: лекарствени продукти – 10 749 601 лева; болнична медицинска помощ – 8 656 842 лева; специализирана извънболнична помощ – 3 439 800 лева; първична извънболнична медицинска помощ (личните лекари) – 2 870 253 лева; стоматологична  помощ – 2 414 536 лева; медико-диагностична дейност – 952 573 лева; медицински изделия – 460 609 лева.
Пресцентър на РЗОК-Видин 

Публикувай нов коментар

  • Адресите на уеб-страници и e-mail адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
  • Разрешени HTML tag-ове: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Линиите и параграфите се прекъсват автоматично.

Повече информация за опциите на форматиране

CAPTCHA
Попълнете полето. Малки и главни букви имат значение.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.