Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player

На видинските граждани се осигурява достъп до медицинска и дентална помощ, заплащана от Здравната каса

19 години след старта на задължителното здравно осигуряване в България, в навечерието на своята годишнинаq Районна здравноосигурителна каса-Видин (РЗОК) се придържа към водещия принцип, че здравноосигурените граждани имат право да знаят как се изразходват средствата от техните здравноосигурителни вноски. От създаването на институцията във Видин от д-р Владимир Вълчев, настоящият директор на РЗОК, тя се утвърждава като отворена за хората институция, която работи вече 19 години за повишаване на степента на информираност на гражданите за техните права и задължения в системата на здравното осигуряване. РЗОК-Видин обезпечава здравноосигурените пациенти в областта, видно от сравнителния анализ на отчетената дейност от изпълнители на извънболнична медицинска помощ по видове дейности по районни здравноосигурителни каси за 2017-та и 2016-та година.
Видин заема водещо място в страната по отношение на прегледите на деца по повод остри състояния при специалисти с придобита специалност „Педиатрия“, които имат сключен договор с РЗОК. Водещи са и диспансерните прегледи както при личен лекар, така и при лекар – специалист по профила на заболяването. По отношение на броя първични диспансерни прегледи на 10хил. здравноосигурени лица в специализираната извънболнична медицинска помощ запазва се тенденцията област Видин да заема водещо място в страната. Като през 2017година броят на тези прегледи е по-голям в сравнение с предходната година. Това показва, че все още има добра обезпеченост с лекари – специалисти, към които населението на областта се обръща за предвиденото диспансерно наблюдение по профила на заболяването им, заплатено от Здравната каса. По брой високо-специализирани дейности на 10 000 здравноосигурени област Видин остава на водещо място в страната. От осигурените – извършените и заплатени от РЗОК-Видин, високо-специализирани медико-диагностични изследвания се открояват ядрено-магнитен резонанс, компютърна томография (скенер), изследвания на хормони, туморни маркери, мамография на двете млечни жлези и PSA. 
Най-важният процес, който предстои да се случи в РЗОК, е договорният процес. РЗОК-Видин се гордее с организацията на подписването на договорите за дейност с лечебни заведения, с което се гарантира достъпа на здравноосигурните до медицинска и дентална помощ.
Пресцентър на РЗОК-Видин 

Публикувай нов коментар

  • Адресите на уеб-страници и e-mail адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
  • Разрешени HTML tag-ове: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Линиите и параграфите се прекъсват автоматично.

Повече информация за опциите на форматиране

CAPTCHA
Попълнете полето. Малки и главни букви имат значение.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.