Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player

Групи от по 10 българи и румънци преминаха по съвместен проект правно обучение във Видин и румънския град Крайова

По проект "Трансгранично сътрудничество за обучение и мобилност на труда юридическата област" през този февруари бяха организирани две обучения по хоризонтални теми със следната тематика - равни възможности и недискриминация, равните възможности между мъжете и жените и устойчиво развитие, съобщиха от Адвокатска колегия-Видин, която си партнира с колегите си от Адвокатска колегия от румънския град Крайова. Оттам уточняват, че в периода 16 до 18 февруари целева група от 10 души от Крайова (Румъния) участва във Видин на обучение, организирано от видинската Адвокатска колегия, докато огледална група от 10 души от Видин са присъствали между 23 до 25 февруари на обучение в Крайова, организарано от Адвокатска колегия-Крайова. С това участниците в целевата група придобиха знания и опит в областта на трите хоризонтални теми, приложими в областта на правото, а всичко това ще доведе до трансфер на добри практики и експертни познания в областта на трансграничното право. Очаква се също получената информация и знания да улеснят влизането на членовете на целевата група на трансграничния трудов пазар.
Проектът е финансиран по програма INTERREG VA Румъния-България (програма, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС), Приоритетна ос 4 "Една област квалифициран и приобщаващ" със специфична цел "Насърчаване на интеграцията на гранична зона по отношение на заетостта и мобилността на работната сила ". Общата стойност на проекта е 430 114.34 евро, от които подкрепата от Европейския съюз е на стойност 365 597,19 евро и приносът от държавните бюджети на Румъния и България е в размер на 55 914,86 евро. Собственият принос на партньорите по проекта е 8602,29 евро. Повече информация за дейностите по проекта може да бъде получена онлайн на интернет страницата на проекта, www.JurisCBP.ro сайт vdak.lex.bg, www.barouldolj.ro или от служителите на трансграничните юридически центрове, създадени към двете адвокатски колегии. 

Публикувай нов коментар

  • Адресите на уеб-страници и e-mail адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
  • Разрешени HTML tag-ове: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Линиите и параграфите се прекъсват автоматично.

Повече информация за опциите на форматиране

CAPTCHA
Попълнете полето. Малки и главни букви имат значение.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.