Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player

Най-много пожари с материални загуби в област Видин през миналата година са възникнали в жилища, проявена небрежност при боравене с открит огън остава най-честа причина за пожарите с щети

Оперативната обстановка в региона и резултатите от работата на РД ПБЗН-Видин бяха обсъдени на годишния отчет-анализ, на който присъства старши комисар Красимир Шотаров – директор на Дирекция “Оперативни дейности” в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” От анализа става ясно, че през миналата година структурните звена на РД ПБЗН-Видин са реагирали при 1363 произшествия (броят им през 2016 година е бил  1241) със средна интензивност на повикванията 3,74 на денонощие. При 191 от пожарите били нанесени преки материални загуби (174 броя през 2016 година). Пожарите без материални загуби - в сухи треви и отпадъци са 719 (при 623 през 2016 година). Дежурствата, аварийно-спасителните дейности и помощните операции през миналата година са били 414 (при същия брой през 2016 година), а излизанията на лъжливи повиквания са 39, броят им за предходната 2016 година е бил 30. През 2017 година огнеборците са спасили 10 души, чийто живот реално е бил в опасност от факторите на пожара, 16 са пострадали, а петима са загинали. 
99 пожара (48 % от пожарите с материални загуби) са възникнали в жилищното стопанство;  38 пожара (19% от общия брой) са възникнали в транспорта;  29 пожара (14% от общия брой) – в селското стопанство и 10 пожара (5% от общия брой) в сметосъбирането. Пет пожара са възникнали в сектор енергетика. Четири пожара - в сектор търговия, а три пожара в сектор хотелиерство и ресторантьорство.
Анализът на възникналите пожари през миналата година сочи, че най-честата причина за тях е проявената небрежност при боравене с открит огън – 58 броя (1/3 от пожарите със загуби). Късо съединение е довело до 53 пожара, което също е висок относителен дял. Строителни и технически неизправности били причина за  възникването на 26 пожара. Поради неправилно ползване на отоплителни и нагревателни уреди са станали 14 пожара. В следствие на самозапалване са възникнали седем пожара, а в резултат на детска игра с огън – 5. 
Сравнителният анализ на данните от последните пет години очертава следните тенденции:
През 2016 и 2017 г. се отчита намаление на помощните операции  за сметка на увеличаване броя на пожарите без материални загуби (обуславя се предимно от климатичните промени през тези периоди);
Процентното разпределение на пожарите със загуби по отрасли е устойчиво – най-голям е този в отрасъл жилищно стопанство, следван от транспорт и селско стопанство;
Броят на пожарите в отрасъл сметосъбиране (контейнери за смет в областния град) значително намалява;  
Проявената небрежност при боравене с открит огън и късото съединение са причина за възникване на близо 60 %  от пожарите - устойчива тенденция през годините;
Почти 65 % от произшествията възникват в района, обслужван от  РСПБЗН – Видин (териториите на общините Видин, Брегово и Ново село).
Служителите, осъществяващи държавен противопожарен контрол за осигуряване на пожарната безопасност на обектите в експлоатация, през 2017 г. са извършили: 42 комплексни проверки на обекти; 314 контролни проверки на обекти и 515 на строежи; 827 тематични проверки на обекти. За привеждане на обектите в съответствие с противопожарните норми и пожарната безопасност били връчени 64 разпореждания, направено е и едно предписание в заповедна книга на строеж. Общият брой на предписаните мероприятия е 122. Две уведомителни писма били изпратени до ръководители на ведомства, държавни органи и организации за констатирани нарушения на пожарната безопасност в обекти. Съвместно с други институции и структури на МВР били извършени 58 проверки на обекти. По сигнали на граждани проверките са били седем.  За нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност и неизпълнение на предписаните мероприятия в определените срокове са приложени 51 административно-наказателни  мерки и три принудителни административни мерки.
Регионален говорител на МВР, ОДМВР-Видин 

Публикувай нов коментар

  • Адресите на уеб-страници и e-mail адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
  • Разрешени HTML tag-ове: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Линиите и параграфите се прекъсват автоматично.

Повече информация за опциите на форматиране

CAPTCHA
Попълнете полето. Малки и главни букви имат значение.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.