Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player

Адвокатските колегии от Видин и Долж започват по проект обмяна на добри правни практики

Адвокатска колегия-Долж (в качеството си на бенефициент) и Адвокатска колегия-Видин (в качеството си на партньор) изпълняват в периода от пети април 2017 година до четвърти октомври 2018 година проект с наименование “Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата област”, припомнят от видинския център по реализацията на проектната разработка. Оттам допълват, че по проекта е предвидено да се организира и обмен на добри практики с цел взаимното опознаване и разбиране на българската и румънската правни системи. Във връзка с това през този февруари 10 от членовете на българската целева група и 10 от членовете на румънската целева група ще извършат взаимни посещения в двете страни за период от три дни. Информацията и познанията, които ще добият участниците, ще  улеснят достъпа до трансграничния пазар на труда, а също така ще положат основите на едни бъдещи трансгранични отношения. При изпълнение на дейността по обмен на добри практики се предвиждат провеждане на организирани срещи с различни институции - съдилища от различен ранг, колегии, съдебни изпълнители, нотариуси и такива, предлагащи юридическо образование, ако са налице в съответната зона. 
Проектът е финансиран по програма INTERREG V-A Румъния-България, финансирана от ЕС и Европейския фонд за регионално развитие, Приоритетна ос  „Квалифициран и приобщен регион“, Специфична цел  „Насърчаване на интеграцията в трансграничната зона в областта на заетостта и мобилността на работната ръка“. Общата стойност на проекта е 430.114,34 евро, от които финансирането от ЕС е в размер на 365.597,19 евро, финансирането от националните бюджети е  55 914,86 евро. Самоучастието на партньорите по проекта е в размер на 8602,29 евро.
Повече информация за дейностите по проекта можете се намери на сайта на проекта www.JurisCBP.ro, сайта на АК Видин http://vdak.lex.bg, както и лично в двата трансгранични юридически центъра  

Публикувай нов коментар

  • Адресите на уеб-страници и e-mail адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
  • Разрешени HTML tag-ове: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Линиите и параграфите се прекъсват автоматично.

Повече информация за опциите на форматиране

CAPTCHA
Попълнете полето. Малки и главни букви имат значение.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.