Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player

В Белоградчик проведоха публично обсъждане на общинския бюджет

В заседателната зала на общинската администрация в Белоградчик се проведе публично обсъждане на проекта за общинския бюджет за 2018 година, на което присъстваха Борис Николов - кмет на общината, Мирослава Чавдарова - председател на Общинския съвет, граждани и представители на медиите. В уводните си думи кметът Николов заяви, че предложеният тазгодишен бюджет е със заложени реално изпълними приходи от местна дейност. Главният счетоводител на община Белоградчик Мариана Маринова представи бюджетната рамка на проекта за бюджет на общината за 2018 година, който е в размер на 7 415 165 лева. Бе отбелязано, че проектобюджетът е разработен по разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България, Закона за публичните финанси и Постановление №332 на Министерството на финансите от 2017 година за изпълнение на държавния бюджет на Република България. Основната му цел е запазването на финансовата стабилност на общината и недопускане на рискове. Приходите за финансиране на делегираните държавни дейности са субсидии от държавния бюджет. Приходите за местни дейности включват собствени приходи, изравнителна субсидия, целева субсидия за капиталови разходи и целева субсидия за зимно поддържане и снегопочистване.
При разработването на разходната част на проектобюджета, средствата за финансиране се определят по функции, дейности и параметри, съгласно единната бюджетна класификация.
Приходите и разходите за делегираните държавни дейности са 3 987 699 лева, а приходите от местни дейности са 3 427 466 лева. Налице е разлика с бюджета от 2017 година, който беше близо 10 милиона и тя е, че в настоящия бюджет са заложени реално изпълними приходи.
Петя Тонкова - главен експерт бюджет и финансов контрол, представи поименния списък за капиталовите разходи през 2018 година, които са в размер на 8 112 777 лева, от които 4 203 000 лева са субсидии от държавния бюджет, 54 178 лева са преходен остатък, 50 000 лева са собствени приходи, а останалата част от средствата са от мерки по енергийна ефективност на европрограми.
В разискването на бюджета бяха поставени въпроси и дадени предложения, свързани със засипването на отсечка от улица "Миджур", уточнения по някои параметри, касаещи здравеопазването, болницата и размера на лихвите върху запорите и кредитите поиска председателят на ОбС Мирослава Чавдарова. Петдесет хиляди лева ще е капиталовият трансфер за болницата. След проведеното публично обсъждане на бюджета на общината за 2018 година предстои проектът за бюджет да бъде внесен за разглеждане в Общинския бюджет на следващото заседание.
Пресслужба на община Белоградчик 

Публикувай нов коментар

  • Адресите на уеб-страници и e-mail адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
  • Разрешени HTML tag-ове: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Линиите и параграфите се прекъсват автоматично.

Повече информация за опциите на форматиране

CAPTCHA
Попълнете полето. Малки и главни букви имат значение.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.