Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player

В Белоградчик отвориха врати обновените административни сгради

В заседателната зала на общинската администрация в Белоградчик се проведе заключителна пресконференция по проект „Осъществяване на енергийна ефективност в общински административни сгради - гр. Белоградчик”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. на обща стойност 606 961 лева, с които напълно са обновени сградата на общинската администрация и тази на помощната администрация. От представената на брифинга мултимедийна презентация стана ясно, че проектното предложение е било по-конкретно насочено към изпълнение на тематична ос 4 "Подпомагане преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори", съгласно Общия Регламент №1303/2013. В проекта обектите на интервенция са: Общинска администрация-Белоградчик с адрес "Княз Борис I" №6 и Помощна админинстративна сграда на улица „Алеко Константинов” № 5. Внедряването на енергийни мерки в общинските административни сгради цели подобряване на енергийната им ефективност, което от своя страна допринася за намаляване на крайното потребление на енергия и съответно удължаване на експлоатационния живот на сградите.
С реализацията на проектните дейности, насочени към енергийното обновяване на сградите,  са облагодетелствани не само заетите по трудово или гражданско правоотношение лица, но и външните ползватели в лицето на граждани на общината и живущи извън нейната територия. Подобряването на външния облик и цялостната визия на обектите  създават условия за по-добра работна среда, комфорт и повишаване качеството на жизнената среда. Изпълнението на предвидените дейности е в съответствие с предписаните мерки в енергийните и технически обследвания за отделните сгради, водещи до подобряване както на цялостните енергийни характеристики на сградите и тяхната конструктивна устойчивост.
След надлежно съгласуване с всички институции на проектите и издаване на разрешение за строеж е стартирал вторият етап – строително-монтажните работи на обектите, съблюдавани от съответния авторски надзор, включващи конструктивни мерки, полагане на топлоизолация, подмяна на дограма, основен ремонт на покрив и подмяна на осветителни тела. Общата цел на проекта е намаляване  потреблението на енергия, емисиите на парниковите газове и подобряване средата на живот. Специфичната цел е свързана с подобряване на енергийната ефективност на обществените административни сгради. Обектите вече са въведени в експлоатация с издадени разрешения за ползване или удостоверения за въвеждане в експлоатация.
Пресслужба на община Белоградчик 

Публикувай нов коментар

  • Адресите на уеб-страници и e-mail адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
  • Разрешени HTML tag-ове: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Линиите и параграфите се прекъсват автоматично.

Повече информация за опциите на форматиране

CAPTCHA
Попълнете полето. Малки и главни букви имат значение.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.