Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player

Адвокатските колегии във Видин и Долж успешно напредват в изпълнението на трансграничния си проект

Адвокатска колегия Долж  (като бенефициент) и Адвокатска колегия Видин (като партньор) напредват значително в реализацията на съвместния си проект „Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата област“, отчитат изпълнителите на проекта. Те припомнят, че неговата основна цел е да стимулира заетостта и мобилността на работната ръка в юридическата област в зоната Долж-Видин. Това се случва чрез създаването на мрежа от центрове, които ще предоставят на населението услуги по информираност и юридически консултации, както и чрез участието на целевата група от 300 лица в научни конференции на юридически теми в Румъния и България. През първата половина от изпълнението на проекта вече могат да се отличат следните резултати: създадена е мрежа от трансгранични юридически центрове; селектирана е целевата група от 312 лица (155 от област Долж и 157 от регион Видин), съставени от студенти и завършили висшето си образование лица, между които и адвокати, юрисконсулти, както и други с висше образование; създаден е и информационен сайт на проекта (www.jurisCBP.ro); реализирани са и курсовете по български и румънски език, съответно в Румъния и България; ежемесечно се поддържа актуална информираност сред обществеността по текущото изпълнение на проекта; постави се и начало на изследване за мобилността на работната ръка в юридическата област в трансграничната зона, включително и чрез предоставянето на въпросници в горния смисъл.
Проектът се изпълнява по програма INTERREG V-A Румъния-България (финансиран от ЕС и Европейския фонд за регионално развитие), Приоритетна ос 4 Квалифициран и приобщен регион“, Специфичен обект „Насърчаване интеграцията в трансграничната зона по отношение на заетостта и мобилността на работната сила“. Общата стойност на проекта е малко над 430 000 евро, от която финансирането от ЕС е на стойност 365 000 евро, а съфинансирането от националните бюджети на Румъния и България е в размер на близо 56 000 евро. Самоучастието на партньорите по проекта е 8600 евро. Срокът на проекта е 18 месеца, в периода 05.04.2017 г. – 04.10.2018 г.
Повече информация може да се открие на сайта на проекта www.JurisCBP.ro, на интернет страниците на АК Долж и АК Видин (www.barouldolj.ro и www.vdak.lex.bg), както и на място в двата трансгранични юридически центъра. 

Публикувай нов коментар

  • Адресите на уеб-страници и e-mail адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
  • Разрешени HTML tag-ове: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Линиите и параграфите се прекъсват автоматично.

Повече информация за опциите на форматиране

CAPTCHA
Попълнете полето. Малки и главни букви имат значение.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.