Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player

Адвокатските колегии във Видин и Долж финализираха езиковите курсове по трансграничен проект

Трансграничният юридически център, създаден към Адвокатска колегия Долж, финализира курсовете по български език, които се проведоха в румънския град Крайова по проект ”Трансгранично сътрудничество за обучение и мобилност в юридическата област“, изпълнителите на проекта от Видин. Оттам допълват, че курсовете се проведени в периода 3-27 ноември от експерт по български език и обхванаха група от 40 души - членове на целевата група, селектирани по проекта. При изпълнението на тази дейност и във Видин бяха организирани езикови курсове, съответно по румънски език, за студенти и висшисти, сред които адвокати, юрисконсулти и други специфични професии. Членовете на целевите групи по проекта ще участват безплатно през 2018 година в следните курсове: Регламентиране на трансграничната миграция, Трансгранично трудово право и социална сигурност, Трансгранично данъчно, търговско и наказателно право, Трансгранични регламенти в областта на транспорта и културното наследство. Безплатни обучения са предвидени и в следните дейности: две конференции във Видин и Крайова в съвместно сътрудничество между двете адвокатски колегии; общи сесии по равни възможности, недискриминация и устойчиво развитие.
Проектът се изпълнява по програма INTERREG V-A Румъния-България (финансиран от ЕС и Европейския фонд за регионално развитие), Приоритетна ос 4 Квалифициран и приобщен регион“, Специфичен обект „Насърчаване интеграцията в трансграничната зона по отношение на заетостта и мобилността на работната сила“. Общата стойност на проекта е малко над 430 000 евро, от която финансирането от ЕС е на стойност 365 000 евро, а съфинансирането от националните бюджети на Румъния и България е в размер на близо 56 000 евро. Самоучастието на партньорите по проекта е 8 600 евро.
Повече информация може да се открие на сайта на проекта www.JurisCBP.ro, на интернет страниците на АК Долж и АК Видин (www.barouldolj.rowww.vdak.lex.bg), както и на място в двата трансгранични юридически центъра.
 

 

Публикувай нов коментар

  • Адресите на уеб-страници и e-mail адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
  • Разрешени HTML tag-ове: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Линиите и параграфите се прекъсват автоматично.

Повече информация за опциите на форматиране

CAPTCHA
Попълнете полето. Малки и главни букви имат значение.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.