Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player

Адвокатските колегии във Видин и Долж изследват заетостта и мобилността на юридическите кадри

Адвокатските колегии в Долж и Видин започнаха изпълнение на методиката за  осъществяване на изследването на заетостта и мобилността на работната ръка в правната сфера, които дейности са по проект ”Трансгранично сътрудничество за обучение и мобилност в юридическата област“, който двете колегии съвместно реализират, информират от Видинската адвокатска колгия. Оттам припомнят, че основна цел на това изследване е да се идентифицират нуждите и зоните на заетост, а също и на условията, в които членовете на целевата група - студенти и завършили висше учебно заведение, ще могат да станат по-мобилни в трансграничната зона. Втората цел е да се идентифицират нуждите на работодателите от лица с юридическо образование, както и необходимостта от последващо развитие на настоящите и бъдещите кадри в правната област.
За изпълнението на тези цели екипи от експерти от адвокатските колегии в Долж и Видин ще съберат данни и ще анализират получената информация, която ще бъде използвана като първична база за нуждите на трансграничните юридически центрове, създадени по проекта. Информацията от проучването ще е от полза и за основополагането на Общата стратегия за заетост и мобилност на работната ръка в двете юридически области. Повече информация за проекта може да се открие в интернет страниците на АК Долж и АК Видин на следните адреси: www.barouldolj.ro ;  www.vdak.lex.bg 
Проектът се изпълнява по програма INTERREG V-A Румъния-България (финансиран от ЕС и Европейския фонд за регионално развитие), Приоритетна ос 4 Квалифициран и приобщен регион“, Специфичен обект „Насърчаване интеграцията в трансграничната зона по отношение на заетостта и мобилността на работната сила“. Общата стойност на проекта е малко над 430 000 евро, от която финансирането от ЕС е на стойност 365 000 евро, а съфинансирането от националните бюджети на Румъния и България е в размер на близо 56 000 евро. Самоучастието на партньорите по проекта е 8600 евро. 

Публикувай нов коментар

  • Адресите на уеб-страници и e-mail адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
  • Разрешени HTML tag-ове: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Линиите и параграфите се прекъсват автоматично.

Повече информация за опциите на форматиране

CAPTCHA
Попълнете полето. Малки и главни букви имат значение.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.