Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player

Пълна мистерия с телевизия „Фанти Г”, отнели й били лиценза още през април миналата година

В сряда видински антимафиоти от Териториалното звено към ГД „Борба с организираната престъпност” нахлуха в офиса на местната кабелна телевизия „Фанти Г”, откъдето иззеха  цифрови приемници, модулатори и работна станция за излъчване на цифрова телевизия. Тогава от пресцентъра на Областната дирекция на полицията във Видин обосноваха действията на БОП-аджиите, че въпросната кабеларка е излъчвала за своите абонати 25 телевизионни програми без съгласието на притежателите им и в нарушение на Закона за авторското право. По случая тогава бе образувано досъдебно производство по член 172б, алинея 1 от Наказателния кодекс, според който нарушителят го грозят до 5 години затвор и до пет хиляди лева глоба.

Собственикът на „Фанти Г” – Илия Йорданов, обаче остро реагира срещу полицейската акция с молба до Видинската районна прокуратура, в която си жалба определя действията на антимафиотите за незаконосъобразни и накърняващи правата на търговските партньори и клиенти на кабелната телевизия. Към молбата си собственикът й е приложил и 14 договори, които телевизия „Фанти Г” била сключила със собствениците, притежаващи правата на телевизионните програми.  Какъв ще резултатът от възникналия правен спор между ТЗ „БОП”-Видин и телевизия „Фанти Г”, само прокуратурата и съдът могат да кажат. Мистерията около телевизия „Фанти Г” обаче съвсем не се изчерпва с това дали има права да разпространява въпросните 25 телевизионни програми, а дали изобщо има право да излъчва каквито й да е телевизионни програми в качеството си на легитимен кабелен оператор.
 Оказва се, че няма такива легитимни права, тъй като още на 28 април 2009 година телевизия „Фанти Г” е била заличена от публичния регистър на Съвета за електронни медии (СЕМ), което е видно не от едно, а от две поредни решения и едно наказателно постановление на контролния орган. В наказателното постановление на СЕМ от 09.02.2010 г. пише дословно следното: „От проверката на документите при СЕМ се установи, че операторът „ФАНТИ - Г” ООД и разпространяваната програма „Телевизия ФАНТИ – Г” са заличени служебно с решение на СЕМ №102/28.04.2009 г. и не фигурират в публичния регистър на СЕМ, тъй като операторът не е представил в срок документите, съгласно изискванията на Закона за радиото и телевизията. Създавайки и предпоставяйки за разпространение телевизионната програма „Телевизия ФАНТИ – Г” след заличаването си като телевизионен оператор от регистъра на СЕМ, „ФАНТИ – Г” ООД осъществява телевизионна дейност без регистрация, издадена по реда на ЗРТ, с което нарушава чл. 3, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията”.
През тази година СЕМ излиза с две последователни и идентични като основания свои решения, с които отказва регистрация на „ФАНТИ -  Г” ООД да осъществява телевизионна дейност и да разпространява телевизионната си програма „Телевизия ФАНТИ – Г”. Първото решение е от 27.04.2010 г., второто пък излиза само преди две седмици – на 23 ноември 2010 година, а финалът му гласи следното: „На основание чл.125а, ал. 3 във връзка с чл. 112, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията, на „ФАНТИ – Г” ООД е изпратено писмо с изх. № 19-00-508/15.10.2010 г., за отстраняване на констатираните недостатъци. Писмото е получено от заявителя на 18.10.2010 г. Седемдневният законоустановен срок за поправка на нередностите е изтекъл на 25.10.2010 г. До настоящия момент в Съвета за електронни медии не е постъпила допълнителна информация и документация от „ФАНТИ – Г” ООД в изпълнение на указанията на СЕМ.  С оглед изложеното, Съветът констатира, че са налице пречки да извърши регистрация на „ФАНТИ – Г” ООД – неотстраняване в срок на констатираните недостатъци. СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ, на основание чл.32, ал.1, т.16а, във връзка с чл. 125а, ал.4, т.3 от Закона за радиото и телевизията, РЕШИ: ОТКАЗВА регистрация за осъществяване на телевизионна дейност на „ФАНТИ – Г” ООД, ЕИК 105551161, със седалище и адрес на управление: гр. Видин, ул. “Дунавска” № 26.
Решението подлежи на обжалване чрез Съветът за електронни медии пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от датата на съобщаването му”.
Така че правоохранителните и контролни органи би трябвало да се произнесат не по един, а по два проблема с телевизионната дейност на „Фанти Г” ООД, които са свързани не само с правата й да излъчва атакуваните оня ден 25 телевизионни програми, а дали изобщо има правата на легитимен телевизионен оператор. Ако ли не – мистериите около телевизия „Фанти Г” със сигурност ще продължават.

Да им е честито на Видинчани

Да им е честито на Видинчани плащали до сега!!!

Публикувай нов коментар

  • Адресите на уеб-страници и e-mail адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
  • Разрешени HTML tag-ове: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Линиите и параграфите се прекъсват автоматично.

Повече информация за опциите на форматиране

CAPTCHA
Попълнете полето. Малки и главни букви имат значение.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.