Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player

Инвестициите в област Видин за последните три години надвишават многократно вложените за последните две десетилетия

„Съвкупните инвестиции за последните три години в област Видин, благодарение на сегашното правителство, надвишават многократно вложеното за последните две десетилетия”, каза областният управител инж. Кръстьо Спасов,  като се позова на обобщени данни от своя 3-годишен отчет. С обширния материал за постигнатото, проблемите и приоритетите за развитието на област Видин в периода 01.09.2005 г. – 01.09.2008 г., Кръстьо Спасов запозна днес, на среща в конферентния център  ръководители на държавни институции и журналисти.  

 

„Общият размер на субсидията от държавния бюджет в подкрепа на общините във Видинска област за трите години е 107,5 млн. лева”, посочи областният управител и добави, че съвкупните инвестиции в общините, чрез директна подкрепа на държавата и чрез предприсъединителните програми и проекти, възлизат на 36,9 млн. лв. „29 обекта в областта са финансирани по програма САПАРД на обща стойност  32,3 млн. лв., като средствата са  вложени в рехабилитация на уличната мрежа, водоснабдителната система, за оборудване на животински комплекси, фуражни цехове и кланици”, уточни Спасов.  Той съобщи още, че чрез Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда – ПУДООС са финансирани  20 обекта  предимно в реконструкцията на водопроводната и канализационна мрежа и в дейности по управлението на отпадъците в отделните общини, като общият размер на субсидията възлиза на 5,5 млн.лв. „Чрез Социално- инвестиционния фонд към МТСП са вложени над 3 млн. лв. в 14 инфраструктурни обекта. Това също са обекти, свързани с инвестиции във водоснабдяването или в ремонт  и реконструкция на защитени жилища и сгради със социални функции”, отбеляза областният управител. Кръстьо Спасов цитира още данни, от които стана ясно, че чрез фонд  „Енергийна ефективност”, са осигурени средства за 7 проекта за енергийно саниране на сгради и че е изготвена целева програма по енергийна ефективност на област Видин за 2009г., в която са включени общо 42 проекта на стойност над 9 милиона лева. Към списъка Кръстьо Спасов добави още  47 обекта, финансирани от държавния бюджет по споразумение между МФ и МРРБ – главно ремонти на сгради на кметства и детски заведения, на улично осветление, на улици и тротоари, в благоустрояването на отделни селища.

 

Отчетът за периода 2005-2008 г. е отпечатан на 70 страници в книжен формат. Основните дейности и резултатите от тях са описани в 15 раздела: Инфраструктура; Икономическо развитие, европейски проекти; Земеделие, гори и рибарство; Държавна подкрепа за общините;  Заетост и социално подпомогане; Здравеопазване; Образование; Култура, памет и духовност; Туризъм, спорт и младежка политика; Обществен ред, сигурност и контрол; Превенция и противодействие на корупцията; Модерна и компетентна администрация; Проблеми; Приоритети .

 

Областният управител изтъкна като основни приоритети в работата си цялостното подобряване и развитие на инфраструктурата. „Видин има потенциал за развитие на всички видове транспорт – железопътен, воден, въздушен, и в тази насока предстоят да се реализират редица полезни проекти с голям икономически и социален ефект”, отбеляза Кръстьо Спасов. „За последните три години в областта са рехабилитирани 135 километра републикански пътища на стойност над 50 милиона лева. Близо 13 милиона лева са вложени в текущ ремонт на пътната мрежа”, позова се на отчета си областният управител и подчерта като важен факт започнатите предпроектни проучвания за изграждане на тунел под прохода Петрохан. Той акцентира върху икономическите ползи от съкращаването на пътя до София с 46 километра, спестяването на време и гориво и благоприятните условия за улесняване на интензивния вътрешен и международен трафик.  Кръстьо Спасов припомни още завършената рехабилитация на 74-километровия участък „Видин-Монтана” и навременното възстановяване на пропадналия участък при Димово на главен път Е-79.

 

Освен строителството на Дунав мост 2 и рехабилитацията на пътната мрежа,  Кръстьо Спасов посочи като важна реализацията на инициативата за газификация на област Видин. В изборяването на инфраструктурните проекти областният управител не пропусна бъдещата модернизация на железопътната линия Видин – София, в която ще бъдат инвестирани 324 милиона евро, предстоящото отдаване на концесия на пристанищните терминали „Видин Север” и „Фериботен комплекс” и усилията за възстановяне дейността на  видинското летище.

 

Кръстьо Спасов подчерта усилията на екипа си за активизиране на местния управленски, неправителствен и бизнес –потенциал за усвояване на средства по европейските програми и фондове. Областният управител обърна внимание и върху проектите, насочени към опазването и популяризирането на богатото историческо  наследство и природни дадености на Видинския регион.

 

Като проблеми Кръстьо Спасов очерта забавянето на строителството на Дунав мост 2 и прилежащата инфраструктурата, лошото състояние на 34% от републиканските пътища в областта,  високата в сравнение с други части на страната безработица,  липсата на висше учебно заведение, незаетите лекарски практики в няколко населени места, разпокъсаната и необработваема земеделска земя и  намалените поливни площи. 

 

Като основни приоритети в бъдещата си дейност областният управител посочи развитието на инфраструктурата, на икономика, основана на алтернативни енергийни източници и икономика на знанието.

Кръстьо Спасов ще представи отчета си  в 11-те общински центрове на територията на региона, като първата среща ще се проведе утре – 2 сепетмври, от 20.00 ч., в община Чупрене.  Следващите срещи са планирани в следния порядък: Ружинци (05.09.); Ново село (08.09.); Макреш (10.09.);  Белоградчик  (11.09.); Димово (16.09.);  Грамада (17.09.); Кула (19.09); Брегово (23.09.), Бойница (25.09.). Последната среща ще бъде  в община Видин, като датата за нейното провеждане предстои да бъде уточнена.

Публикувай нов коментар

  • Адресите на уеб-страници и e-mail адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
  • Разрешени HTML tag-ове: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Линиите и параграфите се прекъсват автоматично.

Повече информация за опциите на форматиране

CAPTCHA
Попълнете полето. Малки и главни букви имат значение.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.