Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player

Институции

ИНСТИТУЦИЯ

 

АДРЕС

 

ТЕЛЕФОН

Агенция за държавни вземания
Регионална дирекция – Видин
Ул. „Цар Симеон Велики” № 1

Тел. 606 042; факс 606 044

Агенция за държавна финансова инспекция
Отдел “Организация и координация на контролната дейност” Видин
Ул. „Цар Симеон Велики” №1

Тел. 601 012; 601 006

Агенция Митници
„Митница” Видин
Ул. „Дунавска” № 14

Тел. 600 529; 600 516

Агенция за социално подпомагане
Регионална дирекция
Ул. „Градинска” №1, ет. 3

Тел./факс 601 653, 601 126

Административен съд –Видин
Пл. „Бдинци” №1

Тел. 626 363

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Видин
ул. „Широка” № 18

Тел. 601 078; факс 601 079

Граничен полицейски участък –Видин
Ул. „Гео Милев” № 30

Тел. 600 015; 600 464

Граничен полицейски участък – Брегово
Ул. „Гео Милев” № 30

Тел. 600 466

Дирекция „Социално подпомагане” – Видин
Ул. „Еделвайс” №5

Тел. 601 640; 601 641

Дирекция “Бюро по труда” – Видин
Ул. „Градинска” № 1

Тел.601 360, факс 601 362

Дирекция “Инспекция по труда” – Видин
Ул. „Дунавска” № 6, ет. 4

Тел. 601 304

Дирекция “Гражданска защита” - област Видин
Пл. „Бдинци” №2

Тел. 600 801; 601 191

Дирекция „Морска администрация - Лом”
Ул.”Дунавска” №1

Тел. 600 557

Държавно лесничейство – Видин
Ул. „Яворов” № 1

Тел. 600 989; 600 995

Държавно лесничейство – Белоградчик
гр. Белоградчик

Тел. 0936/ 4531

Държавно лесничейство – Чупрене
с.Чупрене

Тел. 0936/ 4531

Звено за изпълнение и управление
на проект „Изграждане на нов мост над р.Дунав при Видин –Калафат”
Ул. „Ал. Батенберг” №8

Тел. 606 597

Комисията за установяване на имущество,
придобито от престъпна дейност - Видин
пл. „Бдинци” №1 ет.3

Тел. 601 617

Контролно-техническа инспекция
Регионална служба - Видин
Ул. „Рибарска” №12, ет.3

Тел. 601 221

Мрежови електроексплоатационен подрайон „Видин”
Ул. „Цар Симеон Велики” № 72

Тел. 605 252

Национална агенция за приходите
Териториална дирекция- Видин
Ул. „6-ти септември” №12

Тел. 690 400; 690 408

„Напоителни системи” ЕАД - клон Видин
Ул. „Цар Александър ІІ” № 13

Тел. 600 860; факс 600 867

Областна Дирекция “Полиция”
Ул. „Цар Симеон Велики” № 87

Тел. 694 251; факс 694 359
комисар Огнян Асенов – Директор

Областна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” –Видин
Южна промишлена зона

Тел. 600 064

Областна дирекция “Земеделие и гори”
Ул. „Рибарска” № 12, ет.2

Тел. 601 488, 601 487; 601 486;факс 601 489

Областно пътно управление
Ул. „Цар Симеон Велики” № 71

Тел. 601 264, 601 270; факс 601 284

Областна служба за съвети в земеделието – Видин
Ул. „Рибарска” № 12, ет.3

Тел. 606 156

Областно поделение на Държавен фонд “Земеделие”- Видин
Ул. „Цар Симеон Велики” № 68А

Тел./факс 690 310

Областна разплащателна агенция –Видин на ДФ „Земеделие”
Ул. „Цар Симеон Велики” № 68А

Тел. 690 334

Областно звено “Изпълнения на наказанието”-Видин
Пл. „Бдинци” № 1, ет. 1

Тел. 620 108

Общинска служба „Земеделие и гори” Видин
Ул. „Рибарска”№ 12, ет.3

Тел. 601 124

Окръжен съд
Пл. „Бдинци” № 1

Тел. 600 980, факс 600 958

Окръжна прокуратура
Пл. „Бдинци” № 1

Тел. 601 050, 601 053; факс 601 067

Окръжна следствена служба
Ул. „Цар Симеон Велики” № 87

Тел./факс 607 719

„Пристанище Видин” ЕООД
Ул. „Дунавска” № 1

Тел. 600 604; факс 600 645

Районна здравноосигурителна каса
Бул. „Панония” № 2, ПК № 2

Тел. 601 346, 601 348; факс 601 333

Районен център по здравеопазване
Ул. „Цар Симеон Велики” № 102

Тел. 601 554, 601 550; факс 601 552

Районен съд Видин
Пл. „Бдинци” № 1

Тел. 601 234; факс 600 791

Районна прокуратура
Пл. „Бдинци” № 1

Тел. 601 068

Районно управление “Социално осигуряване”
Ул. „Пазарска” № 4

Тел. 605 390
Валентин Братков – Директор

Регионален инспекторат по образование – Видин
Пл. „Бдинци” № 2

Тел. 601 731; 601 736

Регионална дирекция „Хидромелиорации”
Ул. „Цар Александър ІІ” №13, ет.1

Тел. 600 370; факс 601 485

Регионална ветеринарномедицинска служба - Видин
Ул. „Цар Симеон Велики” № 66

Тел./факс 601 588

Регионална дирекция “Борба с градушките”
Ул. „Рибарска” № 12, ет. 3

Тел./факс 600 019

Регионален военен сектор Видин
Ул. „Гладстон” № 26

Тел. 600 754; Факс 600 750

Регионална служба за растителна защита – Видин
Ул. „Рибарска” № 12, ет.1

Тел. 600 431; 600 426

Регионална дирекция за национален строителен контрол - Видин
Пл. „Бдинци” №1, ет. 2

Тел/факс 601 228, 601 353

Регионална дирекция “Автомобилна администрация“ Видин
Южна промишлена зона

Тел. 601 864
Димитър Димитров – Директор

Регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве –
Видин
Ул. „Цар Симеон Велики” № 102

Тел. 601 700, 601 695; факс 601 697

„Свободна безмитна зона Видин” ЕАД
Северна промишлена зона

Тел. 602 047, 602 040; 602 051

Служба по вписванията – Видин
Имотен регистър; Търговски регистър
пл."Бдинци" № 1

Тел. 60 73 31

Регистър Булстат
Южна промишлeна зона 49

Тел. 607 924

Служба по геодезия, картография и кадастър - Видин
Ул. „Цар Симеон Велики” № 71

Тел./ факс 600 314; 601 628

Териториално звено “Риболовен надзор” –Видин
Ул. „Цар Александър ІІ” № 13

Тел./факс 601 239

Териториално звено „Апробация и семеконтрол” - район Видин
Ул. „Цар Александър ІІ” № 45

Тел./факс 601 266

Териториално звено на Национална служба по зърно и фуражи
Ул. „Рибарска” № 12, ет.3

Тел. 606 156

Териториална дирекция към
Териториално поделение на
Сметна палата – сектор Видин
Пл.”Бдинци” №1 етаж 3, п.к.32

Тел. 601 440; 601 189

Териториална дирекция “Държавен архив” Видин
Ул. „Княз Борис” №1

Тел. 600 268

Териториално статистическо бюро
Южна промишлена зона

Тел. 609 262; 600 960

Териториално поделение “Български пощи- ЕАД”-Видин
Ул. „Княз Александър Батенберг” № 10

Тел. 601 830;601 851