Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player

Увеличават щата на областни администрации

С по 4 щатни бройки се увеличава числеността на областните администрации на Софийска област, Варна, Бургас, Видин, Пловдив и Русе, съобщи агенция „Фокус”. Бройките са разпределени в общата и специализираната администрации на общините и са одобрени от Министерския съвет с промени в Устройствения правилник на областните администрации.
Увеличението се налага поради закриването на дирекциите за техническо съдействие, координация и управление на регионални програми и планове в структурата на съответните областни администрации и преминаването на щатните бройки и дейността им към териториалните звена на МРРБ. Това възпрепятства областните управители да осъществяват правомощията си по Закона за регионалното развитие и да реализират ефективна регионална координация с оглед осигуряването на съответствие между националните и местните интереси на територията на областта. Увеличаването на числеността на областните администрации в центровете на регионите за планиране с общо 24 щатни бройки ще осигури необходимия човешки ресурс за изпълнението на тези правомощия и функции.
В същото време с промени в Устройствения правилник на Държавната комисия по сигурността на информацията правителството намали с 12 щата общата численост на персонала в административните звена на комисията. В работата си ДКСИ ще бъде подпомагана от 26-ма служители в общата и 63-ма служители в специализираната администрация. Досега те бяха съответно 28 и 73. Намаляването на щатовете се прави в изпълнение на правителствената политика за оптимизиране на държавната администрация.

Публикувай нов коментар

  • Адресите на уеб-страници и e-mail адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
  • Разрешени HTML tag-ове: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Линиите и параграфите се прекъсват автоматично.

Повече информация за опциите на форматиране

CAPTCHA
Попълнете полето. Малки и главни букви имат значение.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.