Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player

Archive - Апр. 9, 2019

Дата

Трудова борса се проведе в Белоградчик

В Белоградчик се проведе традиционната трудова борса, организирана от Дирекция „Бюро по труда", а целта на проявата бе да се даде шанс на регистрираните безработни лица да се срещнат с предприемачи и работодатели, както и да проучат своите възможности за трудова реализация. На борсата се представиха осем фирми от Белоградчик, Димово, Ружинци и Видин. Явор Попов - експерт „Военен отчет" в община Белоградчик, даде подробна информация за набирането на кандидати за кадрови военни - гвардейска част, военоморски сили, специални войски и др. В момента тече срокът за подаване на молби от кандидатите за преминаването на конкурс за одобрение.