Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player

Archive - Апр. 3, 2019

Дата

157 участника в информационните срещи на ОИЦ-Видин в десетте по-малки видински общини

157 души от десетте по-малки общини на областта се включиха в срещите на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) от цикъла „Мерки по ПРСР за земеделските стопани в област Видин“. Земеделски производители, представители на местните администрации и читалищата участваха в информационните събития на Центъра от 18 март до 3 април тази година. В последните три срещи – в  Макреш, Димово и Брегово, управителят на ОИЦ-Видин Мариела Савкова акцентира на компенсаторните мерки, като гарант за доходите, качеството и безопасността на произведените селскостопански продукти, както и  за развитието на аграрния сектор в защитените райони на областта.