Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player

Archive - Март 22, 2019

Дата

Отчетно събрание на Клуба на хората с увреждания се проведе в Белоградчик

В Белоградчик се проведе отчетно събрание на Клуба на хората с уврежданията, а сред гостите на форума бяха кметът на общината Борис Николов, Ваньо Диков - председател на структурата на хората с увреждания във Видин, Албена Миланова - координатор за област Видин, Илияна Веселинова и Катюша Некова, съответно директор и началник отдел в Дирекция "Социално подпомагане" в града. От името на Управителния съвет Румяна Асенова запозна присъстващите с дейността на Клуба през 2018 година. Сред по-значимите събития бяха откроени проведените екскурзии в град Кюстендил и Бела паланка, както и до град Княжевац за посещение на традиционно есенно етно изложение.  Чествани са и Международния ден на хората с увреждания и Празникът на жената 8 март.

С възможностите за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони се запознаха в Кула, Чупрене, Белоградчик и Грамада

Първите срещи от цикъла „Мерки по ПРСР за земеделските стопани в област Видин“ проведе екипът на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин). В Кула, Чупрене, Белоградчик и Грамада се запознаха с компенсаторните мерки по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Земеделските стопани научиха повече за промените в нивата на подпомагане за площи, заявявани по мерки 10 „Агроекология и климат“, 11 „Биологично земеделие“, 12 „Плащания по Натура 2000 и РДВ“. Управителят на ОИЦ-Видин Мариела Савкова специално акцентира на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ и възможностите за приложението й от животновъдите в селските райони на област Видин. Експертите Цветомир Ценков и Яна Гъркова запознаха участниците в срещите с предстоящите мерки по ПРСР.