Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player

Archive - Март 21, 2019

Дата

Председателят на Видинския окръжен съд Васил Василев: Оценявам дейността на ОС-Видин и трите районни съдилища през миналата година за много добра

„Работата на Видинския окръжен съд (ВОС) и трите районни съдилища от съдебния окръг през отчетната година може да се квалифицира като много добра“, заяви пред журналисти председателят на ВОС Васил Василев при представяне на официалния доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата от Видинския съдебен район през 2018 година. Председателят на Окръжен съд-Видин (ОС-Видин) започна представянето на годишния отчет с уговорката, че това му е последната изява в качеството му на административен ръководител на Видинския окръжен съд, тъй като вторият му и последен мандат на този пост изтича през това лято. Иначе основната тенденция в отчетния доклад сочи, че намалява броят на постъпващите дела както в Окръжен съд-Видин, така и в районните съдилища във Видин, Кула и Белоградчик.