Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player

Archive - Септ. 16, 2018

Назаем от Видин Вест: Състоянието на видинските гробища – гавра с живи и умрели

По отношението към покойните се съди до каква степен е цивилизована една общност, гласи перифразата на една сентенция. Според която, ако наистина е вярна, ние, във Видин, би трябвало да сме в онзи еволюционен период, през който четирикраките ни предшественици са правели първите си опити да ходят изправени. Тъй че трагичното състояние и на трите видинските гробища е красноречив пример как видинската общност (ако може да се твърди за наличието на такава) не само почита покойните си близки, но и доколко самоуважава самата себе си. Знае се, че местната власт е отредила терени за три гробища във Видин – старото, по-новото до старото и най-новото, което го забутаха в блатата край околовръстния път. По някое време на демократичния ни преход нарекоха гробищата гробищни паркове, за да е по-благозвучно.