Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player

Archive - Септ. 10, 2018

Назаем от ВИДИН ВЕСТ: Бъдещият видински площад: Китайската енигма „Гранит, срокове и гаранции“ за 12 милиона лева

Още от самото си начало изграждането на бъдещия видински площад породи десетки въпроси, чиито отговори явно ще научаваме месеци след като приберат парите. Известно е обаче, че изпълнението на проекта, наречен за благозвучие „Основна реконструкция на централна пешеходна зона“, ще ни струва точно 11 954 145, 37 лева. (Не)известно по какви причини все още не е отстранена допуснатата на информационната табела техническа грешка, според която хората на Пеевски са започнали да къртят старата ни мраморна настилка с година и месец по-рано – на 1 юни 2017 година. Но пък на въпросната табела е изписано черно на бяло, че новият център на Видин ще е напълно готов на 01.08.2019 година. Ще е готов, ама друг път и в някоя друга година.