Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player

Archive - Авг. 28, 2018

Белоградчик ще се сдобие със съвременен социален комплекс за деца и младежи в неравностойно положение

Oбщина Белоградчик е една от 54-те български общини, които са включени в „Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейната среда“, утвърдени от Междуведомствена работна група за управление на процеса по деинституционализация на грижата за децата. На тяхна територия, с финансиране от Оперативна програма „Региони в растеж”, ще бъдат изградени центрове за социални услуги за деца.