Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player

Archive - Авг. 2, 2018

Дирекция “Бюро по труда”-Видин провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Дирекция “Бюро по труда”-Видин уведомява работодателите от общините Видин, Брегово и Ново село, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през август 2018 година, както следва:
Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:
- за чиракуване безработни лица до 29 години с основно или по-ниско образование и без квалификация (чл.41а от ЗНЗ) и осигуряване на суми за наставник (чл. 41а, ал. 4 от ЗНЗ) - свободни средства – 4 200 лева;
- безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (член.50 от ЗНЗ) - свободни средства – 5052 лева;
- безработни лица с трайни увреждания (член. 51, алинея.