Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player

Archive - Юли 5, 2018

312 българи и румънци изучават 6 правни тематики от двуезични учебници по съвместен трансграничен проект на адвокатските кантори на Видин и Долж

Адвокатска колегия-Долж (в качеството си на бенефициент) и Адвокатска колегия-Видин (в качеството си на партньор) изпълняват от април миналата година до ноември тази година проект с наименование Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата област, припомнят изпълнителите на проекта от Видин. Те допълват, че 155 членове на целевата група от Румъния и /155 лица/ и от 157 от България участват в шест обучителни курса в юридическата област. Преподаватели са румънски експерти от Крайова за румънската целева група и български експерти от Видин по отношение на българската целева група. За тази цел учебниците са преведени на двата езика – български и румънски.