Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player

Archive - Май 8, 2018

Данъчните започват проверки в пунктовете за технически прегледи

От Националната агенция за приходите (НАП) започват масови данъчни проверки в пунктовете за годишни технически прегледи (ГТП), информират от видинския офис на приходната агенция. Оттам уточняват, че освен за издаването на касови бележки и отчитането на оборота, инспекторите ще следят и за спазването на осигурителното законодателство. Обобщените данни за извършените прегледи, които всички пунктове за ГТП подават към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, са анализирани в приходната администрация, като са съпоставени с данните от фискалните им устройства. При 326 пункта са установени значителни разлики между подадената информация за прегледаните автомобили и отчетените приходи на касовите апарати.

Подготвят двуезични юридически учебници по съвместен проект на адвокатските колегии на Видин и Долж (Румъния)

Адвокатска колегия-Долж (Румъния), в качеството си на бенефициент, и Адвокатска колегия-Видин, в качеството си на партньор, продължават изпълнението на проекта „Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата област“, информират от видинския офис на екипа.