Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player

Archive - Май 4, 2018

„Еко арт“ се проведе в Белоградчик

За седма поредна година Детският комплекс в Белоградчик организира „Еко арт“ - изкуство от отпадъчни материали, свързано с формирането у подрастващите на екологично мислене и грижа за околната среда, а  също да се покаже на практика как от вече употребени и ненужни предмети може да се създаде изкуство. „Еко артът“ се провежда под формата на състезание между отбори. Тази година в събитието участваха 10 отбора с по 5 участника, а темата, по която работиха, бе "Сграда от бъдещето". Всеки от отборите трябваше да направи проект по зададената тема и да си осигури нужните материали, които ще използва. Отредените два часа бяха напълно достатъчни, за да може всеки тим да изпълни своето задание, след което компетентно жури с председател Антон Трифонов - заместник кмет на община Белоградчик, разгледа и оцени създадените проекти.

Полицейските служители предприха мерки за сигурност и охрана на обществения ред по време на предстоящите почивни дни в област Видин

Служителите от областната дирекция и районните управления във Видин, Белоградчик и Кула създадоха организация за засилени дежурства, активна превенция, обезпечаване на обществения ред и противодействие на престъпността в почивните дни от 5 до 7 май. Планирано е провеждане на специализирани операции в областния град, малките и отдалечени населени места с цел превенция и противодействие на конвенциалната престъпност. Регулярни проверки ще извършват униформени служители в питейни и увеселителни заведения, дискотеки и клубове. За осигуряване на безопасността на движение по пътищата в област Видин, служителите на сектор "Пътна полиция" са планирали конкретни действия и превантивни мерки.