Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player

Archive - Май 25, 2018

Вече проверяваме здравния си статус с втори идентификатор

От 23 май тази година гражданите могат да правят справка за здравноосигурителния си статус освен с ЕГН и с въвеждането на датата на раждане. Промяната се налага поради влизането в сила на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата и обработването на лични данни. Чрез електронна услуга на НАП „Здравен статус“ гражданите могат да проверят и периодите, за които им липсват здравноосигурителни вноски. Справка за здравния статус клиентите на администрацията могат да направят и по телефона на 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна. Системата дава данни и за всички месеци и години, за които не са платени задължителните здравноосигурителни вноски. Справката за здравен статус по телефона работи 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата.