Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player

Archive - Апр. 28, 2018

Върховният административен съд решава казуса с четвъртия кандидат за кмет на община Макреш

След като Общинската избирателна комисия на Макреш (ОИК-Макреш) отказа да регистрира Веселин Велков за участие в предстоящите на 20 май частични избори за кмет на общината, членовете на Централната избирателна комисия не постигнаха консенсус и с това не бе уважена жалбата му. Поради което евнентуалното решение на казуса бе прехвърлено на Върховния административен съд. Както информира 44 ПАРАЛЕЛ, осованията на ОИК-Макреш да откаже регистрацията за кандидат-кмет на Веселин Велков са, че на последните местни избори през 2015 година той е бил кандидат от листата на местната коалиция „Надежда“ и за общински съветници и за кмет на общината, както и че в момента е действащ общински съветник в Общински съвет-Макреш от местната коалиция „Надежда“.

От община Белоградчик напомнят: На 30 април изтича срокът за плащанията на местните данъци и такси с отстъпка

На 30 април изтича срокът за плащане на данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък превозни средства  за 2018 година с 5 % отстъпка, ако се внесе пълният размер на дължимите суми. След това задълженията за тази година могат да бъдат платени и на две равни вноски в следните срокове: първа до 30 юни и втора вноска до 31 октомври 2018 година. Съгласно разпоредбата на член 4, алинея 2 и член 9б от Закона за местните данъци и такси, невнесените в срок данъци и такси се събират заедно със съответните лихви за просрочие, включително и принудително по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.