Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player

Archive - Апр. 25, 2018

До края на април се подава декларацията за дължими данъци, както и осигурителните декларации на самоосигуряващите се лица

Всяко предприятие или самоосигуряващо се лице, което изплаща на физически лица доходи извън тези по трудов договор и е задължено да удържа данък, трябва да подаде декларация за дължими данъци, напомнят от видинския офис на Националната агенция за приходите (НАП). Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци (образец 4001), се подава в сроковете за внасяне на дължимите данъци. Декларацията се подава от фирми и самоосигуряващи се лица, които плащат на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения или доходи от наем и са длъжни да удържат авансов данък върху тези доходи.