Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player

Archive - Март 5, 2018

Правим справка за собствеността на акции с ПИК от НАП

От 10 януари 2018 година Национална агенция за приходите (НАП) и Централния депозитар предлагат обща електронна услуга за гражданите, чрез която всеки може да направи подробна справка за собствеността си върху акции на интернет страницатa на Централния депозитар, съобщават от видинския офис на приходната агенция. Справката се извършва чрез въвеждане на ЕГН и персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП. Проектът е реализиран от експертни екипи на НАП и Централния депозитар и е пряк резултат от волята на двете институции да намалят административната тежест върху гражданите и да създават ползи за тях. Справката, която всеки гражданин може да направи чрез своето ЕГН и ПИК-код на НАП, съдържа информация за собствеността върху финансови инструменти като акции, облигации и дялове, в кое дружество са активите и допълнителни данни.