Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player

Archive - Февр. 5, 2018

Адвокатските колегии от Видин и Долж започват по проект обмяна на добри правни практики

Адвокатска колегия-Долж (в качеството си на бенефициент) и Адвокатска колегия-Видин (в качеството си на партньор) изпълняват в периода от пети април 2017 година до четвърти октомври 2018 година проект с наименование “Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата област”, припомнят от видинския център по реализацията на проектната разработка. Оттам допълват, че по проекта е предвидено да се организира и обмен на добри практики с цел взаимното опознаване и разбиране на българската и румънската правни системи. Във връзка с това през този февруари 10 от членовете на българската целева група и 10 от членовете на румънската целева група ще извършат взаимни посещения в двете страни за период от три дни.