Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player

Archive - Февр. 15, 2018

Правителството предложи проф. Гайдарски за удостояване с орден „Св.св. Кирил и Методий“

С решние от вчера правителството предложи на Президента на Република България да издаде укази за награждаване на професор д-р Радослав Гайдарски с орден „Св.св. Кирил и Методий“ – огърлие, за значим принос в областта на медицинската наука в България, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет. Предложено е още със същата награда и за същите заслуги да бъде удостоен и професор Темелко Темелков. Професор Гайдарски е роден през 1937 година. Завършва Медицинската академия в София. Професионалната му кариера започва в Окръжна болница-Видин, където последователно преминава ординаторските степени, а в периода 1969-1972 година е заместник главен лекар по лечебната част. След конкурс е избран за асистент в катедрата по хирургически болести в МА – София, професор е от 1990 година.

От НАП напомнят: Фирмите подават данни за платени доходи на физически лица до 15 март

До 15 март предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили през 2017 г. доходи на физически лица, посочени в чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), са длъжни да представят в Националната агенция за приходите (НАП) справка по образец за тези доходи, припомнят от видинския офис на приходната агенция. С уточнението, че облагаемите доходи от игри на случайността (парични, както и предметни награди на стойност над 30 лева) също се посочват в справката. В справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ се обявяват изплатените през годината доходи на физически лица от: - друга стопанска дейност (извънтрудови правоотношения, упражняване на свободна професия, за авторски и лицензионни възнаграждения и др. посочени в чл.

РЗОК-Видин преведе средствата за лекарствена терапия на здравноосигурени пациенти от област Видин

Районната здравноосигурителна каса (РЗОК) изплати 443 хиляди лева на аптеките в област Видин, които по договор с Касата осигуряват лекарствени продукти за домашно лечение. Изплатените от РЗОК-Видин средства са за осигурените лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, за домашно лечение през първата половина на месец януари 2018 година. НЗОК, респективно РЗОК, осигурява качествена скъпоструваща лекарствена терапия за домашно лечение, съответстваща на най-новите терапевтични подходи на европейско ниво, вкл. на млади хора в работоспособна възраст, с което им осигурява по-качествен начин на живот. Процедурата за получаването й максимално е облекчена.