Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player

Archive - Дек. 3, 2018

Назаем от Видин Вест: Кой и защо изпъди децата и младежите от Младежкия дом във Видин?

Задава ли си днес някой въпроса кой и защо изпъди децата и младежите от Младежкия дом във Видин? Пита ли се някой откога и защо тази сравнително нова и многофункционална сграда  в централната градска част отдавна заприлича на безстопанствена руина? И след като тази сграда все още се нарича Младежки дом и все още е публична общинска собственост, то какви младежки дейности и при какви условия се предлагат в нея? А имаше времена, през които в Младежкия дом десетки и стотици видински деца и младежи осмисляха свободното си време в различни школи, формации и клубове, а и се забавляваха в организираните тогава ежеседмични дискотеки. И Младежкият дом бе Младежки дом. Началото на края му обаче започна с една от първите приватизационни сделки с общинско имущество, случила се при мандата на първия ни демократично избран след промените кмет.