Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player

Archive - Ноем. 4, 2018

В Белоградчик стартира българо-руски проект по Програмата за двустранно сътрудничество

В Белоградчик стартира работата по проект между Минно-геоложкия университет „Свети Иван Рилски"-София, и Московския държавен университет "М.В. Ломоносов" на тема: „Интердисциплинарни изследвания на геоложкото наследство и ландшафтното разнообразие в кандидатстващи геопаркове в България и Руската федерация”. Проектът се реализира по Програмата за двустранно сътрудничество България-Русия и се финансира от Фонд научни изследвания. На своята първа среща двете страни бяха представени от проф. дн Димитър Синьовски - зав. катедра "Геология и геоинформатика", а от руска страна бяха дн Андрей Медведев и Наталия Олеговна от Академията на науките на Русия и научните работници от Московския университет доц.