Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player

Archive - Окт. 2, 2018

Всеки клиент ще може да провери дали покупката му е отчетена в НАП

Всеки клиент ще може да провери до пет минути дали покупката му е отчетена в Националната агенция за приходите (НАП), след като влязат в сила новите изисквания, записани в Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 година за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин информират от видинския офис на приходната агенция. Оттам съобщават, чзмененията в нормативния акт бяха публикувани в петък в „Държавен вестник“ като тяхната основна цел е засилване на финансовата дисциплина и подобряване на контрола при отчитането на търговските обороти.