Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player

Archive - Ян. 29, 2018

В Белоградчик наеха с трудови договори 20 безработни младежи

Кметът на община Белоградчик Борис Николов връчи трудови дговори  по  Проект "Обучение и заетост за младите хора" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съгласно сключен договор между общината и Агенцията по заетостта. 20 младежи до 29 години ще работят за срок от шест месеца при 8 часов работен ден и минимална работна заплата от 510 лева. Основните им трудови дейности са свързани с почистване на дворни площи общинска собственост, събиране и изнасяне на отпадъци, товаро-разтоварни работи, а през зимния период - почистване на сняг и опесъчаване на обекти общинска собственост. При връчвне на трудовите договори бе обърнато сериозно внимание относно отговорното  изпълнение на възложените здачи.

От НАП напомнят: Фирмите подават декларация за дължими данъци за четвъртото тримесечие на 2017 година, ако са удържали авансов данък

До края на януари 2018 година предприятията и самоосигуряващи се лица, които през четвъртото тримесечие на 2017 година са платили на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения, наем или доходи от други източници по член 35 от ЗДДФЛ и са удържали авансов данък върху тези доходи, трябва да подадат декларация за дължими данъци (образец 4001) по член 55 от ЗДДФЛ и член 201 от ЗКПО, напомнят от видинския офис на Националната агенция за приходите (НАП). Оттам съобщават, че до момента в офис-Видин са подадени 370 декларации, което представлява около една трета от очаквания брой декларации за четвъртото тримесечие на 2017 година. Декларацията за дължими данъци (образец 4001) за последното тримесечие на 2017 г.