Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player

Archive - Дек. 7, 2017

Адвокатските колегии във Видин и Долж финализираха езиковите курсове по трансграничен проект

Трансграничният юридически център, създаден към Адвокатска колегия Долж, финализира курсовете по български език, които се проведоха в румънския град Крайова по проект ”Трансгранично сътрудничество за обучение и мобилност в юридическата област“, изпълнителите на проекта от Видин. Оттам допълват, че курсовете се проведени в периода 3-27 ноември от експерт по български език и обхванаха група от 40 души - членове на целевата група, селектирани по проекта. При изпълнението на тази дейност и във Видин бяха организирани езикови курсове, съответно по румънски език, за студенти и висшисти, сред които адвокати, юрисконсулти и други специфични професии.

Д-р Владимир Вълчев започна нов мандат като директор на Районната здравноосигурителна каса във Видин

Приключи конкурсът за избор на директор на Районната здравноосигурителна каса (РЗОК) и д-р Владимир Вълчев започна нов 4-годишен мандат като директор на РЗОК–Видин от седми декември 2017 година. Конкурсът за избор на директор на Районната каса във Видин (както и на други каси в страната) се проведе на 28 ноември в София в Централното управление на Националната здравноосигурителна каса. И в двата етапа на конкурса досегашният директор на РЗОК-Видин д-р Владимир Вълчев е показал отлични резултати. И в новия мандат д-р Вълчев ще продължава да отстоява принципите на пълна прозрачност и отчетност на публичните разходи и лична отговорност както от него, така и от ръководителите на лечебни заведения.